Moment 2#4

- I qui decideix que hi ha dies mundials de les coses? No, no m'ho diguis: elcorteinglés.

- (Se sent un fort petard el dia de la treva) Això és ETA que no s'ha pogut aguantar.

- El papa dorm. El portes tu a coll.

No sé si començar a preocupar-me per l'especial sentit de l'humor del meu fill...

1 comentari: